[TOT: 63.903.000] Revolutionary [Pr0] vs. Kushtrim [F_U] (A: 7.409.000, D: 56.494.000)

    • Basic 20 %